Notaris 3.3.0 eksport pliku z fakturami w formacie JPK_FA - Notaris - Program dla notariuszy
menu
menu
    Informacja dotycząca danych osobowych. Powyższe dane są przedstawiane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub (jeśli pytanie dotyczy umowy już zawartej) w celu realizacji umowy. Wobec tego na podstawie rozporządzenia RODO art. 6 u. 1 litera b nie jest wymagana odrębna zgoda osoby. Administratorem danych jest SoftCream Software Sp. z o.o., Dane podane na formularzu kontaktowym przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 10 lat, a w przypadku zawarcia umowy – przez czas trwania umowy przedłużony o okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń każdej ze stron. Administrator nie przekazuje danych innym administratorom, nie stosuje profilowania, udostępnia dane osobie w postaci mailowej na życzenie i przechowuje dane w sposób zabezpieczony. Osoba ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do skargi do PUODO oraz do cofnięcia zgody, jeśli była udzielona. Osoba ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, tj. do sprzeciwu ogólnego lub wobec marketingu lub wobec profilowania bądź innego automatycznego podejmowania decyzji.

Notaris 3.3.0 eksport pliku z fakturami w formacie JPK_FA

21.02.2018

Aktualizacja oprogramowania Notaris wersja 3.3.0

Zakres modyfikacji:

  1. Eksport pliku do systemów FK w formacie JPK_FA (format XML)
  2. Drobne korekty w wydruku faktury

Pliki do pobrania: https://www.notaris.pl/pliki-do-pobrania

Filmy instruktażowe: https://www.notaris.pl/pomoc/filmy-instruktazowe

Funkcja Zestawienia / JPK FA pozwala na wygenerowanie pliku zawierającego wszystkie faktury z wygranego okresu. Wygenerowany plik przekazujemy osobie odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości. Plik JPK_FA pozwala zaimportować wszystkie faktury do systemów FK.

Wybieramy Zestawienia / JPK FA

Następnie z menu wybieramy przycisk Nowy ( JPK_FA), ustawiamy Okres, Dane Płatnika oraz Urząd skarbowy. Przyciskamy Zapisz.

Na liście JPK_FA pokazuje się wygenerowany plik JPK z opisem płatnika i kwotami Netto, Podatek, Brutto

 

Wybierz przycisk Otwórz aby zobaczyć wygenerowany plik JPK_FA

 

Wybierz przycisk Pobierz aby otworzyć katalog z plikiem JPK_FA

Plik JPK_FA znajduje się w katalogu c:/notaris/Zestawienia/JPK/FA/rrrr  gdzie rrrr oznacza rok podatkowy. Plik Ten służy do importu faktur wystawionych przez program Notaris w systemach FK.

 

 

 

« powrót