Notaris - Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych - Notaris - Program dla notariuszy
menu
menu
    Informacja dotycząca danych osobowych. Powyższe dane są przedstawiane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub (jeśli pytanie dotyczy umowy już zawartej) w celu realizacji umowy. Wobec tego na podstawie rozporządzenia RODO art. 6 u. 1 litera b nie jest wymagana odrębna zgoda osoby. Administratorem danych jest SoftCream Software Sp. z o.o., Dane podane na formularzu kontaktowym przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 10 lat, a w przypadku zawarcia umowy – przez czas trwania umowy przedłużony o okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń każdej ze stron. Administrator nie przekazuje danych innym administratorom, nie stosuje profilowania, udostępnia dane osobie w postaci mailowej na życzenie i przechowuje dane w sposób zabezpieczony. Osoba ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do skargi do PUODO oraz do cofnięcia zgody, jeśli była udzielona. Osoba ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, tj. do sprzeciwu ogólnego lub wobec marketingu lub wobec profilowania bądź innego automatycznego podejmowania decyzji.

Notaris – Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

12.03.2018

Krajowa Rada Notarialna

Pan Prezes Mariusz Białecki

do wiadomości: Izby notarialne

W związku z opublikowaną w Dzienniku Ustaw nr 398 ustawą z 26 stycznia br. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw z dniem 9 kwietnia br wchodzą w życie przepisy, na mocy których notariusz będzie przesyłać elektroniczne wypisy do Repozytorium Wypisów, które prowadzi Krajowa Rada Notarialna.

Od dnia 20 czerwca 2017 roku czekamy na informacje i stanowisko KRN w sprawie współpracy polegającej na przekazaniu naszej firmie istotnych informacji umożliwiających zintegrowanie oprogramowania Notaris z aplikacją Repozytorium Wypisów lub przekazanie dokumentacji, w oparciu o którą moglibyśmy skutecznie poinformować naszych klientów o wymaganiach jakie należy spełnić aby przystosować środowisko pracy do nowej usługi – przesyłania elektronicznych wypisów do centralnego repozytorium.

Do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy jedynie informacje, w której Krajowa Rada Notarialna poddaje w wątpliwość czy opracowaną wersję szkoleniową ( testową) aplikacji Repozytorium Wypisów może „udostępnić dla innych podmiotów niż notariusze”. 

Firma nasza od 28 lat obsługuje i wspiera notariuszy, przez ten czas zdobyła zaufanie klientów dbając o jak najlepszą jakość usług. Nie wyobrażamy sobie, że władze samorządu notarialnego mogą w sposób niczym nieuzasadniony blokować dostęp do informacji, która w istocie służy licznej grupie notariuszy korzystających z aplikacji Notaris.

W związku z tym ponownie zwracamy się z prośbą o udostępnienie:

  1. Założeń i koncepcji tworzonego oprogramowania wraz z pełną dokumentacją umożliwiająca integrację z tworzoną aplikacją.
  2. Wersji testowej tworzonej aplikacji.

Jeśli otrzymamy od KRN stosowne informacje będziemy o tym fakcie informować naszych Klientów.

Informacje dotyczące zmian prawa dostępne są w artykule: https://notariat.pl/wiadomosci-notariat/465-notaris-centralne-repozytorium-elektronicznych-wypisow-aktow-notarialnych

Aleksandra Śmietanka

SoftCream Software 

 

« powrót