Notaris 3.4.0 nowa wersja JPK_VAT xml - Notaris - Program dla notariuszy
menu
menu
    Informacja dotycząca danych osobowych. Powyższe dane są przedstawiane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub (jeśli pytanie dotyczy umowy już zawartej) w celu realizacji umowy. Wobec tego na podstawie rozporządzenia RODO art. 6 u. 1 litera b nie jest wymagana odrębna zgoda osoby. Administratorem danych jest SoftCream Software Sp. z o.o., Dane podane na formularzu kontaktowym przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 10 lat, a w przypadku zawarcia umowy – przez czas trwania umowy przedłużony o okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń każdej ze stron. Administrator nie przekazuje danych innym administratorom, nie stosuje profilowania, udostępnia dane osobie w postaci mailowej na życzenie i przechowuje dane w sposób zabezpieczony. Osoba ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do skargi do PUODO oraz do cofnięcia zgody, jeśli była udzielona. Osoba ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, tj. do sprzeciwu ogólnego lub wobec marketingu lub wobec profilowania bądź innego automatycznego podejmowania decyzji.

Notaris 3.4.0 nowa wersja JPK_VAT xml

23.04.2018

Notaris 3.4.0 wydanie 20180322

Zakres zmian w Notaris Office 3.4.0.0

1. Dodanie możliwości generowania pliku JPK_VAT w formacie XML ze wszystkich faktur za wybrany okres obliczeniowy.


2. Dodanie obsługi MSNot 24 w wersji 2017
3. Likwidacja błędu przy tworzeniu JPK_FA –> <AdresPodmiotu> <NrLokalu><NrLokalu/>

Nowa wersja oprogramowania Notaris 3.4.0.0. dostępna jest tutaj 

Przed instalacją wykonaj kopię bazy danych zamykając aplikację Notaris https://www.notaris.pl/pomoc/faq/

« powrót