Konieczna zmiana w ustawieniu wysyłania raportów do GIIF - Notaris - Program dla notariuszy
menu
menu
    Informacja dotycząca danych osobowych. Powyższe dane są przedstawiane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub (jeśli pytanie dotyczy umowy już zawartej) w celu realizacji umowy. Wobec tego na podstawie rozporządzenia RODO art. 6 u. 1 litera b nie jest wymagana odrębna zgoda osoby. Administratorem danych jest SoftCream Software Sp. z o.o., Dane podane na formularzu kontaktowym przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 10 lat, a w przypadku zawarcia umowy – przez czas trwania umowy przedłużony o okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń każdej ze stron. Administrator nie przekazuje danych innym administratorom, nie stosuje profilowania, udostępnia dane osobie w postaci mailowej na życzenie i przechowuje dane w sposób zabezpieczony. Osoba ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do skargi do PUODO oraz do cofnięcia zgody, jeśli była udzielona. Osoba ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, tj. do sprzeciwu ogólnego lub wobec marketingu lub wobec profilowania bądź innego automatycznego podejmowania decyzji.

Konieczna zmiana w ustawieniu wysyłania raportów do GIIF

14.02.2019

Od dnia 2019-02-14 obowiązują nowe ustawienia wysyłania raportów go SI GIIF z programu Notaris. Wszyscy użytkownicy, którzy używają oprogramowania Notaris w wersji niższej niż 3.5.0.5 muszą samodzielnie przeprowadzić zmianę konfiguracji według poniższych wskazań.

Ustawienia należy wykonać dla każdego użytkownika –  notariusza, który jest zobowiązany do wysyłania raportów do GIIF. Aby wprowadzić zmiany wykonaj następujące kroki.

  1. Przygotuj dane konfiguracyjne swojej skrzynki pocztowej (swój adres email i hasło, nazwa serwera SMTP i  port serwera)
  2. Następnie uruchom program Notaris Office i w zakładce dla każdego użytkownika wykonaj następujące operacje:
  3. Kliknij na użytkownika i zakładkę Parametry rejestru GIIF, zaznacz „Wysyłaj przez własną skrzynkę email”
  4. Następnie kliknij na zakładkę SMTP i wpisz dane swojego konta email, następnie kliknij „Wyślij e-mail testowy” 
  5. Sprawdź czy dostałeś testową wiadomość na swoją skrzynkę. Jeśli tak to zmiana ustawień została przeprowadzona pomyślnie.
  6. Kliknij na przycisk „Potwierdź” aby zapisać wprowadzone ustawienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót