Notaris - Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych - Notaris - Program dla notariuszy
menu
menu
    Informacja dotycząca danych osobowych. Powyższe dane są przedstawiane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub (jeśli pytanie dotyczy umowy już zawartej) w celu realizacji umowy. Wobec tego na podstawie rozporządzenia RODO art. 6 u. 1 litera b nie jest wymagana odrębna zgoda osoby. Administratorem danych jest SoftCream Software Sp. z o.o., Dane podane na formularzu kontaktowym przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 10 lat, a w przypadku zawarcia umowy – przez czas trwania umowy przedłużony o okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń każdej ze stron. Administrator nie przekazuje danych innym administratorom, nie stosuje profilowania, udostępnia dane osobie w postaci mailowej na życzenie i przechowuje dane w sposób zabezpieczony. Osoba ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do skargi do PUODO oraz do cofnięcia zgody, jeśli była udzielona. Osoba ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, tj. do sprzeciwu ogólnego lub wobec marketingu lub wobec profilowania bądź innego automatycznego podejmowania decyzji.

Notaris – Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

08.05.2018

Z dniem 8 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25  kwietnia 2018 r. w sprawie sposobusporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego. Numer Rep. Nr pod, którym został zarejestrowany przesłany wypis w CRWAN umieszczamy w Repertorium A w sposób opisany poniżej. Uwaga ! Za zgodność z treścią § 2. 1. odpowiada oprogramowanie CRWAN opracowane przez KRN, wypisy należy umieszczać zgodnie z instrukcją udostępnioną przez samorząd notarialny. „§ 2. 1. Elektroniczny wypis lub wyciąg z aktu notarialnego sporządza się przez utworzenie dokumentu elektronicznego w formacie ASiC, zawierającego treść oryginału aktu notarialnego.”

Materiały z KRN – Notaris-Archiwum-20180508

« powrót