GIIF - problem z certyfikatami Certum by Asseco Poland - Notaris - Program dla notariuszy
menu
menu
    Informacja dotycząca danych osobowych. Powyższe dane są przedstawiane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub (jeśli pytanie dotyczy umowy już zawartej) w celu realizacji umowy. Wobec tego na podstawie rozporządzenia RODO art. 6 u. 1 litera b nie jest wymagana odrębna zgoda osoby. Administratorem danych jest SoftCream Software Sp. z o.o., Dane podane na formularzu kontaktowym przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 10 lat, a w przypadku zawarcia umowy – przez czas trwania umowy przedłużony o okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń każdej ze stron. Administrator nie przekazuje danych innym administratorom, nie stosuje profilowania, udostępnia dane osobie w postaci mailowej na życzenie i przechowuje dane w sposób zabezpieczony. Osoba ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do skargi do PUODO oraz do cofnięcia zgody, jeśli była udzielona. Osoba ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, tj. do sprzeciwu ogólnego lub wobec marketingu lub wobec profilowania bądź innego automatycznego podejmowania decyzji.

GIIF – problem z certyfikatami Certum by Asseco Poland

11.07.2018

Uwaga ! Posiadacze nowych certyfikatów QCA  2017 wydawanych przez CA Certum Asseco mają problemy z używaniem certyfikatów przy rejestracji i składaniu wniosków w systemie GIIF. Problem ten dotyczy aplikacji dostarczanej przez Ministerstwo Finansów i / lub metody wystawiania nowych certyfikatów przez Asseco i nie dotyczy aplikacji Notaris.

Aplikacja GIIF Ministerstwa Finansów podczas próby zgłoszenia nowego certyfikatu lub podczas próby logowania do systemu GIIF nie widzi wystawionego i zarejestrowanego w systemie certyfikatu typu QCA 2017. Błąd ten uniemożliwia przesłanie kart transakcji do GIIF.

Kontakt do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

http://www.notariat.pl/program-notaris/faq/188-faq-22-jak-skontaktowac-sie-z-giif

Kontakt do Asseco Poland

https://www.certum.pl/pl/cert_kontakt_dane_teleadresowe/

 

 

 

 

« powrót