Notaris – Program dla notariuszy

Aktualności

Aktualizacja Notaris 4.1.5

22.11.2021

Aktualizacja oprogramowania Notaris jest wymagana w celu zachowania poprawnego funkcjonowania wszystkich modułów jak i dostosowania się do aktualnych regulacji prawnych. Zmiany w wersji 4.1.5: Aktualizacja modułu Analizy kart transakcji GIIF Poprawka dotycząca jednoczesnego wydruku Oryginału, Kopii oraz Duplikatu Faktury Tworzenie… [więcej]


Aktualizacja Notaris 4.1.3

15.11.2021

Aktualizacja oprogramowania Notaris jest wymagana w celu zachowania poprawnego funkcjonowania wszystkich modułów jak i dostosowania się do aktualnych regulacji prawnych. Zmiany w wersji 4.1.3: Weryfikacja błędu przy generowaniu pliku xml dla kart transakcji GIIF Poprawne ładowanie widoku głownego „Zestawienia” Poprawne… [więcej]


Spór o podatek VAT argumenty RPO i stanowisko KRN

20.10.2021

Rzecznik Praw Obywatelskich – Maciej Taborowski skierował w maju 2021 roku do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej pismo w sprawie niesłusznie naliczanego podatku VAT do wynagrodzenia notariusza. Zdaniem RPO „powszechna w zasadzie praktyka doliczania podatku VAT od taksy notarialnej budzi poważne… [więcej]


Taksa notarialna i podatek VAT informacja KRN

11.10.2021

Krajowa Rada Notarialna – doliczanie podatku od towarów i usług – VAT do wynagrodzenia poranego przez notariusza jest prawidłowe i znajduje pełne uzasadnienie w istniejących przepisach prawa.   [więcej]


Wzór oświadczenia klienta PEP

05.10.2021

W dniu 15 maja 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmy, która z jednym wyjątkiem dotyczącym pouczenia o osobach zajmujących eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2… [więcej]


Uwaga warunkowe umowy sprzedaży doręczenia - KOWR

05.10.2021

WIęcej informacji: 2021_2578-KRN-inf-w-spr-dor-elk [więcej]


Deklaracje PCC-2 i SD-2

10.09.2021

Notaris – składanie deklaracji podatkowych. W związku z pojawiającymi się informacjami na temat wprowadzonych zmian mechanizmów wysyłania deklaracji PCC-2 i SD-2 informujemy, że aplikacja Notaris spełnia wszystkie wymogi związane z przesyłaniem deklaracji podatkowych nałożonych na dostawców oprogramowania przez przepisy prawne. [więcej]


Aktualizacja Notaris 4.1.1

08.07.2021

Aktualizacja oprogramowania Notaris jest wymagana w celu zachowania poprawnego funkcjonowania wszystkich modułów jak i dostosowania się do aktualnych regulacji prawnych. Zmiany w wersji 4.1.1: Zaktualizowany walidator GIIF Zaktualizowane Zestawienia MS-Not 24 Możliwość dodania podsumowania dla każdego miesiąca w przypadku rocznego… [więcej]