Uwaga ! Zmiana metody tworzenia podpisu elektronicznego w kartach transakcji GIIF - Notaris - Program dla notariuszy
menu
menu
    Informacja dotycząca danych osobowych. Powyższe dane są przedstawiane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub (jeśli pytanie dotyczy umowy już zawartej) w celu realizacji umowy. Wobec tego na podstawie rozporządzenia RODO art. 6 u. 1 litera b nie jest wymagana odrębna zgoda osoby. Administratorem danych jest SoftCream Software Sp. z o.o., Dane podane na formularzu kontaktowym przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 10 lat, a w przypadku zawarcia umowy – przez czas trwania umowy przedłużony o okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń każdej ze stron. Administrator nie przekazuje danych innym administratorom, nie stosuje profilowania, udostępnia dane osobie w postaci mailowej na życzenie i przechowuje dane w sposób zabezpieczony. Osoba ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do skargi do PUODO oraz do cofnięcia zgody, jeśli była udzielona. Osoba ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, tj. do sprzeciwu ogólnego lub wobec marketingu lub wobec profilowania bądź innego automatycznego podejmowania decyzji.

Uwaga ! Zmiana metody tworzenia podpisu elektronicznego w kartach transakcji GIIF

12.06.2018

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF ) informuje, że od 1 lipca br. system teleinformatyczny GIIF przestaje obsługiwać podpisy elektroniczne z funkcją SHA1 i wprowadza jako obowiązkową funkcje szyfrowania SHA2.

Certyfikaty podpisu elektronicznego obecnie używane przez notariuszy mogą obsługiwać zarówno funkcjonalność SHA1 jak i SHA2, jednak nie wszystkie systemy operacyjne pozwalają na złożenie podpisu wg nowej specyfikacji.

Taka funkcjonalność dostępna jest tylko w systemach: Windows 7, Windows 8 lub Windows 10. 

Z tego powodu, korzystanie z programu Notaris na komputerach z systemem Windows XP oraz Windows Vista nie będzie możliwe.

Aby dostosować się do nowych wymogów należy: posiadać komputer z systemem Windows 7, 8 lub 10 (starsze systemy Windows nie będą obsługiwane) oraz zainstalować aktualizację programu Notaris  (o udostępnieniu tej aktualizacji poinformujemy w osobnym komunikacie).

Karty transakcji przesyłane do GIIF za miesiąc maj wysyłane do 14 .06.2018  będą przyjmowane przez GIIF zarówno w starym SHA-1, jak i nowym formacie SHA-2.

UWAGA: problem dotyczy tylko systemu WINDOWS (nie dotyczy samych certyfikatów podpisu elektronicznego).

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie wycofania algorytmu SHA-1 w zastosowaniach związanych z zaawansowanym podpisem i pieczęcią elektroniczną.

« powrót