Pliki do pobrania - Notaris - Program dla notariuszy
menu
menu
    Informacja dotycząca danych osobowych. Powyższe dane są przedstawiane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub (jeśli pytanie dotyczy umowy już zawartej) w celu realizacji umowy. Wobec tego na podstawie rozporządzenia RODO art. 6 u. 1 litera b nie jest wymagana odrębna zgoda osoby. Administratorem danych jest SoftCream Software Sp. z o.o., Dane podane na formularzu kontaktowym przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 10 lat, a w przypadku zawarcia umowy – przez czas trwania umowy przedłużony o okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń każdej ze stron. Administrator nie przekazuje danych innym administratorom, nie stosuje profilowania, udostępnia dane osobie w postaci mailowej na życzenie i przechowuje dane w sposób zabezpieczony. Osoba ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do skargi do PUODO oraz do cofnięcia zgody, jeśli była udzielona. Osoba ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, tj. do sprzeciwu ogólnego lub wobec marketingu lub wobec profilowania bądź innego automatycznego podejmowania decyzji.

Aktualne wersje

Dodatki

Narzędzia FIX  do przywracania widoczności Notaris Edytor w środowisku Office

1. W przypadku MS Word wersji  2007 lub niższej uruchomić łatkę http://www.ftp.notaris.notariat.pl/dodatki/FIX/MicrosoftFixit50599.msi

2.  W przypadku wersji MS Word 2010 i wyższej pobrać i uruchomić http://www.ftp.notaris.notariat.pl/dodatki/FIX/MicrosoftEasyFix25011.mini.diagcab

Narzędzia wydruku do formatu PDF

Narzędzie CreamPomodoro

Dokumentacja (Licencja, zasady świadczenia pomocy zdalnej)

Licencja programu Notaris

 Zasady świadczenia pomocy zdalnej

 Instrukcja użytkownika Program Notaris Office

 Instrukcja użytkownika Program Notaris Edytor

 Instrukcja użytkownika Program Notaris Edytor wersja 0508

 Instrukcja  użytkownika Notaris GIIF

EKW-U1 Wniosek o nadanie uprawnień dostępu do systemu eKW (notariusz, zastępca)

Strony internetowe i konta pocztowe dla notariuszy

Oferta Profesjonalne strony i e-mail dla notariuszy