menu
menu

Aktualizacja 1.1 Notaris eKW i Notaris Edytor Plus

01.07.2016

Aktualizacja Notaris eKW wersja 1.1 20160818_0000

Pobierz i zainstaluj: Komponent Notaris eKW i Edytor Notaris Plus (wymaga odinstalowania wcześniejszej wersji Notaris Edytor Plus)

Aktualizacja zawiera zmiany poprawki:

  1. Poprawienie błędu w żądaniu 1.7 w zapisie danych dla wpisu „spółdzielnia i użytkownie wieczyste” w dziale I-Sp
  2. Poprawienie błędu w żądaniu 4.0 „założenia księgi wieczystej w wyniku wyodrębnienia lokalu”- Zmiana ilości cyfr dla ułamka wielkość udziału w nieruchomości wspólnej –  dzielna = 9 cyfr/ dzielnik = 20 cyfr
  3. Poprawienie błędu w żądaniu 4.0, po zapisaniu żądania nie było ma możliwości jego ponownego otwarcia.
  4. Poprawienie opisu komunikatu o błędzie podczas wysyłki dla pola regon oraz innych pól zgodnie ze specyfikacją projektową.
  5. Poprawienie błędu związanego z zapisem danych w dziale III żądania 1.1
  6. Poprawienie błędu związanego z ponadprogramową zakładką w żądaniu 4.0 – usunięcie zakładki „Usytuowanie budynku – Nieruchomość”
  7. Wprowadzenie nowego słownika gmin zgodnie ze specyfikacją wersja 1.12
  8. Wprowadzenie nowego słownika „Sposób korzystania”
  9. Drobne poprawki zgłaszane w okresie od 15.06 do 16.07.2016

« powrót