menu
menu

Notaris JPK – czyli jak przygotować się do wysłania pliku JPK_VAT

09.01.2018

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy, w myśl których notariusze będą musieli wysyłać elektronicznie jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) do urzędów skarbowych poprzez  system informatyczny.

Aby prawidłowo przygotować dane w programie Notaris należy od 1. stycznia 2017 wykonywać następujące czynności:

  1. Dla każdej czynności notarialnej począwszy od 1 stycznia 2018 r.  należy wystawić fakturę, wpisując dane płatnika:  imię nazwisko w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, lub nazwę firmy w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub osoby prawnej. Pozostałe dane identyfikujące płatnika należy uzupełnić zgodnie z danymi rejestrowymi. ( Obowiązek wystawienia faktur dotyczy wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą, dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie ma obowiązku wystawiania  faktur. Jednakże zalecamy wystawianie faktur dla wszystkich osób dla których notariusz świadczy usługi albowiem dane wygenerowane z rejestru RepA będą tożsame z danymi z pliku JPK_VAT). Rekomendujemy też w przypadku osób fizycznych uzupełnianie w fakturze wszystkich danych to znaczy: imienia, nazwiska, adresu, pole NIP dla osoby fizycznej w przypadku braku numeru NIP musi zawierać słowo „brak”  – pisane bez cudzysłowu. 
  2. Plik JPK_VAT generuje się wyłącznie z rejestru wystawionych faktur VAT. Jeżeli rejestr faktur VAT nie zawiera wszystkich czynności to po wygenerowaniu należy ten rejestr uzupełnić ręcznie.
  3. Plik JPK_VAT wygenerowany przez program Notaris zawiera wyłącznie dane dotyczące sprzedaży, w związku z tym pozostałe dane dotyczące kosztów należy uzupełnić ręcznie za pomocą narzędzi. Lista narzędzi podana jest poniżej.
  4. Tak wygenerowany plik JPK_VAT należy przesłać do księgowego, który zgodnie z procedurami opisanymi na stronie  http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/pp/jpk  Ministerstwa Finansów wyśle plik do do systemu informatycznego.

Eksport pliku JPK_VAT obsługuje program Notaris od wersji 3.2.

Firma nasza oferuje również odpłatne usługi integracji pliku JPK_VAT z systemami finansowo księgowymi oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania systemu JPK.  Jeżeli są Państwo zainteresowani taką usługa prosimy o kontakt z naszym biurem tel. +48 22-867-80-00.

Przykładowy plik JPK_VAT wygenerowany z programu Notaris

JPK_VAT_002_Notaris

 

Lista narzędzi do modyfikacji pliku JPK_VAT.

  1. https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=10
  2. https://www.openoffice.org/pl/

 

« powrót