menu
menu

(GIIF) Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075)

17.07.2018

W związku z działaniami przygotowującymi system informatyczny GIIF do przyjmowania informacji od instytucji obowiązanych zgodnie z zasadami określonymi we wchodzącej w życie w dniu 13 lipca br. ustawie z 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075) Departament Informacji Finansowej przedstawił projekty wzorów dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 78 ust. 2, dotyczące raportowania do GIIF informacji, o których mowa w art. 72 ustawy.

Projekty te stanowić będą podstawę modyfikacji oprogramowania Notaris GIIF.

Ostateczne wzory dokumentów elektronicznych zostaną opublikowane przez MF w centralnym repozytorium wzorów dokumentów i będą obowiązywać w określonych w ustawie terminach (tj. jako obowiązkowe dla wszystkich instytucji obowiązanych po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 13 lipca 2019). Po tej publikacji zostanie udostępniona nowa wersja oprogramowania Notaris GIIF.

Projekt schematów xml mających stanowić wzory dokumentów elektronicznych o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wraz z opisami)

« powrót