menu
menu

Załącznik nr 3a - wzór oświadczenia klienta-przedstawiciela o funkcji PEP beneficjenta rzeczywistego