menu
menu

Komunikat w sprawie aktualizacji GIIF

02.07.2019

W związku ze zmianą przepisów związanych z zasadami sporządzania kart transakcji oraz wysyłania ich go GIIF. Dostępna będzie w dniu 2019.07.12 aktualizacja modułu Notaris GIIF umożliwiająca wysyłanie kart przy wykorzystaniu nowych wzorów dokumentów elektronicznych. Stara wersja będzie nadal dostępna z ograniczoną możliwością wysyłania kart. Prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem GIIF .

Komunikat nr 6 w sprawie zakończenia okresów przejściowych dla instytucji obowiązanych do przekazywania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, z późn. zm.).

Generalny Inspektor Informacji Finansowej przypomina, że w dniu 12 lipca 2019 r. upływa termin, do którego informacje o tzw. transakcjach ponadprogowych (art. 72 ww. ustawy) oraz formularz identyfikujący instytucję obowiązaną (art. 77 ww. ustawy) mogą być przekazywane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zgodnie z przepisami dotychczasowymi tj. przepisami uchylonej ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu).

W związku z powyższym Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że administrowany przez organ informacji finansowej system teleinformatyczny będzie przyjmował ww. informacje i formularze identyfikujące zgodnie z przepisami dotychczasowymi nie dłużej niż do dnia 12 lipca br. do godz. 23:59:59.

Powyższe implikuje, że w zakresie terminów przekazywania przez instytucje obowiązane ww. informacji do organu informacji finansowej wymagane jest aby:

  • informacje o transakcjach ponadprogowych wykonanych w terminie do dnia 5 lipca br. włącznie były przekazane nie później niż do dnia 12 lipca br. do godz. 23:59:59; w tym okresie mogą one zostać przekazane zarówno z wykorzystaniem „starych” wzorów dokumentów elektronicznych, jak i z wykorzystaniem „nowych” wzorów dokumentów elektronicznych (dopuszczalnych w okresie przejściowym);
  • informacje o transakcjach ponadprogowych wykonanych od dnia 6 lipca br. były przekazywane z częstotliwością określoną w art. 72 ust. 5 ww. ustawy, tj. w terminie 7 dni od przeprowadzenia transakcji. Do dnia 12 lipca br. do godz. 23:59:59 mogą one zostać przekazane zarówno z wykorzystaniem „starych” wzorów dokumentów elektronicznych, jak i z wykorzystaniem „nowych” wzorów dokumentów elektronicznych (dopuszczalnych w okresie przejściowym), a od dnia 13 lipca br., mogą one zostać przekazane wyłącznie z wykorzystaniem obowiązkowych od tej daty „nowych” wzorów dokumentów elektronicznych.

« powrót