menu
menu

Wzór oświadczenia klienta PEP

05.10.2021

W dniu 15 maja 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmy, która z jednym wyjątkiem dotyczącym pouczenia o osobach zajmujących eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11) tej ustawy, nie powoduje zmiany w zakresie obowiązków notariusza, jako instytucji obowiązanej. Poniżej zamieszczamy wzór oświadczenia klienta wraz ze zmienionym pouczeniem, otrzymany z Krajowej Rady Notarialnej.

« powrót