menu
menu

Komunikat – zmiany w Notaris w raportowaniu GIIF/KAS

30.06.2023

Krajowa Administracja Skarbowa dopiero w dniu 28 czerwca 2023 r., po licznych interwencjach Krajowej Rady Notarialnej przyznała, że od dnia 1 lipca 2023 r. przepis nakładający na notariuszy obowiązek, o którym mowa wyżej w art. 84a Ordynacji Podatkowej wygasa. W związku z tym KAS zadeklarowała, że pole w formularzu, przy pomocy którego notariusze przesyłają do Szefa KAS akty notarialne APD i EPS w formacie pliku DOC –  patrz rys. stanie się polem fakultatywnym (nie obowiązkowym).

Z punktu widzenia notariuszy nie oznacza to jednak, że edytowalną treść dokumentów wymienionych wyżej można dołączać do informacji przesyłanych do KAS. Zdecydowanie proszę tego nie robić, gdyż podstawa prawna takiego działania wygasa z dniem 30 czerwca 2023 r. 

W sytuacji, gdyby KAS nie zmieniła wskazanego wyżej pola do dołączania edytowalnej treści aktów notarialnych, APD i EPS na pole o charakterze fakultatywnym (co obecnie uniemożliwia w praktyce wysłanie całego formularza), to wówczas do pola dołączona powinna zostać w wersji edytowalnej informacja o następującej treści: 

„Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 2180), od dnia 01.07.2023 r. edytowalna treść aktu notarialnego nie jest już przesyłana wraz z danymi transakcji KAS/GIIF.”. 

WAŻNE!!! 

W takim przypadku oprogramowanie Notaris będzie dołączać automatycznie w tym polu powyższy komunikat.

Przedstawiciel KAS zapewnił w dniu 28 czerwca br., że zmiana taka będzie dokonana i stosowny komunikat ukaże się na stronie internetowej GIIF. 

Zmiana ta będzie dostępna w Notarisie od 01.07.2023 r.

W przypadku gdyby od 1 lipca pojawiłyby się problemy z przesyłaniem raportów o transakcjach do GIIF/KAS można także skorzystać bezpośrednio z dedykowanej strony GIIF o adresie: https://www.giif.mofnet.gov.pl/#/glowna

 

« powrót