menu
menu

Aktualizacje Notaris 2024-04

15.05.2024

Szanowni użytkownicy aplikacji Notaris.pl  oddajemy Wam kolejną jeszcze bardziej doskonałą wersję naszej aplikacji.  Jedną z istotnych jest wprowadzenie sytemu Helpdesk. Usługa ta pomoże nam w komunikacji pomiędzy Notariuszem a naszym biurem obsługi. Zgłaszajcie nam wszystkie wasze problemy, postulaty i pomysły.

Lista zmian w wersji 2024-04

4.1.13 wydanie 20240410 wersja eRS

  1. Aktualizacja #3764 ankiety oceny ryzyka związanego z transakcją dodane pozycje od ab. do ag. Dla danej czynności RepA można wykonać wiele ankiet, każda ankieta powiązana jest z przedmiotem umowy.
  2. Aktualizacja #3760 oznaczania czynnści statystyka MSNot24 -> zwróć uwagę na pozycję 170 – czynności o których mowa w art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
  3. Dodanie nowej usługi Helpdesk. Usługa komunikacji użytkownika z serwisem aplikacji Notaris.

Nowa ankieta oceny ryzyka 

Nowy formularz oznaczania czynności – statystyka MSNot24

Nowy Helpdesk dla klientów

Aby skorzystać z usługi Helpdesk

  1. Załóż konto https://cc.softcream.pl/register
  2. Odbierz emaila i  kliknij na przesłany link do aktywacji
  3. Używaj aplikacji Helpdesk do komunikacji z serwisem aplikacji.

« powrót