menu
menu
  • Aktualny adres lub planowany
  • Tylko pliki PDF
    Akceptowane typy plików: pdf, Maks. rozmiar pliku: 10 MB.

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Notarialnej w sprawie zasad naliczania podatku VAT od usług świadczonych przez notariuszy.