Notaris - Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych - Notaris - Program dla notariuszy
menu
menu
  • Podaj pełną, rejestrową nazwę firmy.
  • Podaj numer NIP (10 cyfr)
    Informacja dotycząca danych osobowych zawarta jest na stronie http://www.notaris.pl/2019/01/informacja-dotyczaca-danych-osobowych-przetwarzanych-przez-serwis-notaris-pl/

Notaris – Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

08.05.2018

Z dniem 8 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25  kwietnia 2018 r. w sprawie sposobusporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego. Numer Rep. Nr pod, którym został zarejestrowany przesłany wypis w CRWAN umieszczamy w Repertorium A w sposób opisany poniżej. Uwaga ! Za zgodność z treścią § 2. 1. odpowiada oprogramowanie CRWAN opracowane przez KRN, wypisy należy umieszczać zgodnie z instrukcją udostępnioną przez samorząd notarialny. „§ 2. 1. Elektroniczny wypis lub wyciąg z aktu notarialnego sporządza się przez utworzenie dokumentu elektronicznego w formacie ASiC, zawierającego treść oryginału aktu notarialnego.”

Materiały z KRN – Notaris-Archiwum-20180508

« powrót